Ladefogedvej 1, 4960 Holeby | Telefon: 42 77 65 15​| Mail:​ alsoehus@gmail.com

​Socialrådgivning

​Undervisningen tilrettelægges individuelt for eleverne, men har til hensigt at opfylde Folkeskolens formålsparagraf.

​De unge

​Vi giver et undervisningstilbud til børn og unge på Opholdsstedet Alsøhus samt enkelte unge bosiddende i Lolland kommune

​Rammerne

​Når de unge visiteres til Alsøhus indledes der samtidig en stillingtagen til de unges videre uddannelses og/ eller beskæftigelsesforløb

​Bosted på Den Selvejende Institution Alsøhus på Sjælland

Den Selvejende Institution Alsøhus er et socialpædagogisk opholdssted i Holeby på Sjælland, der fungerer som bosted og intern skole for unge med særlige behov.

I 2014 blev vi godkendt som bosted af Socialtilsyn Øst, således vi kan modtage unge med et massivt behandlingsbehov, herunder unge der er idømt en ungdomssanktion jf. lov om social service § 66, stk. 1 nr. 5. Derudover er vi godkendt til at drive et midlertidig bosted jf. § 107 indtil den unges 23. år.

Vores bosted har undervisningsoverenskomst med Lolland

​Alsøhus har i januar måned 2015 indgået en undervisningsoverenskomst med Lolland Kommune, således vores bosted kan drive en intern skole for op til 8 unge, hvilket er jf. folkeskolelovens § 20, stk. 5.

Anerkendende tilgang, DMS, SIP og ICS på vores bosted

​Vores bosted benytter sig af en anerkendende tilgang og af motiverende samtaler (DMS), samt nogle kendte evalueringsværktøjer som for eksempel ICS (Integrated Child System) og SIP (Sociale Indikator Programmer).

Dertil kommer en lang og solid erfaring fra andre opholdssteder for unge med særlige behov.​

Vores bosted kan tilbyde en særlig tilrettelagt uddannelse

Alsøhus kan endvidere tilbyde en særlig tilrettelagt uddannelse, kaldet STU, for unge med et specifikt behov for støtte.

Uddannelsen bliver skræddersyet i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejleder samt øvrige relevante kontaktpersoner, herunder personalet på vores bosted.

Kontakt gerne Den Selvejende Institution Alsøhus på Sjælland for at høre mere om vores bosted og øvrige tilbud. Du kan ringe til os på telefon 42 77 65 15, men du kan også sende os en e-mail på alsoehus@gmail.com.

​Kontakt os i dag

Står du med nogle tvivl efter at have læst på siden, så er du altid velkommen til at kontakte os.

Brug formularen og vi vil vende tilbage hurtigst muligt.

 
 
 
 
Nogle felter er ikke udfyldt korrekt

​Hvem er vi så

Opholdsstedet Alsøhus

Ladefogedvej 1, 4960 Holeby   |  Telefon: 42 77 65 15  |  Mail: alsoehus@gmail.com